Avís legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-ho atentament, ja que el fet d’accedir als materials que s’inclouen i utilitzar-los implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i una altra legislació complementària, s’informa que el titular del lloc web www.restaurantdraps.com és Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL , amb domicili social al C/ Gènova 14-16 50007 Zaragoza, amb CIF B55335491.

Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda en la seva web, o en la seva configuració o presentació.

Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per a evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar-los. No obstant això, Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts, textos, guies, distintius corporatius, imatges, et altera d’aquest lloc Web són propietat de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  i, quan correspongui, de les restants associacions i entitats esmentades en aquesta pàgina, estan protegits per l’ordenament jurídic espanyol i per les normes comunitàries i internacionals que resultin d’aplicació.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquests continguts -estalvi en els supòsits permesos legalment per a ús personal i privat-, constitueixen una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  o d’aquell que sigui titular.

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, distribució, comercialització o transformació de qualsevol dels continguts de la pàgina web sense la prèvia autorització escrita de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL.

S’autoritza la impressió i descàrrega d’extractes dels continguts de la pàgina web de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL unicament quan es realitzin per a ús personal i privat. Les sol·licituds a aquests efectes podran dirigir-se a  reserves@restaurantdraps.com. Per a exercir el dret de cita, haurà d’esmentar-se com titular dels extractes dels continguts o documents al·ludits, així com la pàgina web www.restaurantdraps.com com font de la informació quan correspongui.

En aquells casos que els extractes dels continguts o documents inclosos en la pàgina web siguin titularitat d’un tercer, haurà d’indicar-se “© (nom del titular) segons apareix publicat en la pàgina web de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL. En qualsevol cas, haurà d’informar-se per correu electrònic a l’adreça  reserves@restaurantdraps.com.

Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL no es responsabilitza del possible ús inadequat que tercers realitzin d’aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d’ella transmetin a tercers. Els continguts proporcionats a través d’aquesta pàgina web tenen caràcter merament informatiu, pel que l’ús que d’aquests pugui fer l’usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL es reserva el dret d’exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Tots les dades de caràcter personal que se sol·liciten en la pàgina web, són recaptats per a la correcta gestió de les activitats de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL.

En cap cas seran utilitzats per a fins distints o cedits a tercers. Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  està clarament posicionada en contra del “spam”, pel que en cap cas utilitzarà les dades personals per a l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades sense la seva autorització.

Les dades de caràcter personal que puguin sol·licitar-se en formularis en la pàgina web, són incorporats als fitxers de tractament de dades que Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL  té convenientment assegurats en el seu poder.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “cookies” associades i emmagatzema informació en l’equip des del qual s’accedeix. També utilitza un dispositiu que recapta informació personalitzada sobre la navegació dels usuaris. 

Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL és l’òrgan responsable del tractament de les dades. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals haurien d’exercir-se dirigint un escrit al Departament d’Atenció al Client de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SLmitjançant correu electrònic a l’adreça  reserves@restaurantdraps.com o correu postal a C/ Gènova 14-16 50007 Zaragoza, a l’atenció del Departament d’Atenció al Client de Nueva Restauración y Servicios Gerunda SL.