El Draps participa en el Girona Kosher Experience 2016

    El DRAPS participa en la primera edició del “Girona Kosher Experience” amb la organització del DRAPS Kosher Day. El 26 de maig des de les 13:00h i fins al seu tancament, el DRAPS es convertirà en el primer restaurant kosher de Girona.